Czech Republic Slovakia

CADWorx - projektowanie instalacji przemysłowych

Filmowe prezentacje systemu Intergraph CAS CADWorx

Zobacz niesamowitą animację projektu i pokaż swoim klientom co można zrobić w CADWorx

CADWorx Plant, CAESAR II i PV Elite współpracują ze sobą perfekcyjnie

Zmiany w projekcie łatwe i wielowariantowe

CADWorx DraftPro – Pobierz

Dziękujemy za wybór CADWorx DraftPro jako oprogramowania do projektowania instalacji w 2D.

Proszę przeczytać poniższe oświadczenie przed rozpoczęciem procedury pobierania.

Udostępnione materiały do pobrania stanowią przedmiot exportu z U.S. podlegający kontroli i sankcjom ekonomicznym w świetle prawa i przepisów. Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich tych ustaw i rozporządzeń.

Ponadto, użytkownik oświadcza, że nie jest obywatelem, ani nie ma siedziby w krajach objętych sankcjami nałożonymi przez rząd U.S. ( w tym Iranie, Libii, Syrii, Sudanie, na Kubie i w Korei Północnej), nie ma innych ograniczeń w zakresie otrzymywania i dostępu do materiałów będących pod kontrolą przepisów eksportowych U.S., nie będzie udostępniać tych materiałów żadnej osobie, firmie, krajowi, gdzie ich wykorzystanie jest zabronione na mocy amerykańskiej kontroli eksportu, bądź mającym nałożone sankcje ekonomiczne wg innych ustaw i przepisów.

Intergraph nie gwarantuje, że udostępnione do pobrania pliki są odpowiednie i dostępne do wykorzystania w każdym kraju, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich treść jest nielegalna jest zabroniony. Wszystkie prawa do korzystania z udostępnionych plików przyznawane są pod warunkiem, że ulegną one przepadkowi, jeżeli odbiorca nie spełnia warunków niniejszej umowy.

POBIERZ

Klikając na ten przycisk potwierdzasz, ze nie posiadasz ograniczeń w otrzymywaniu plików chronionych prawem U.S. oraz, że nie będziesz ich przekazywać dalej do osób i instytucji posiadających takie ograniczenia.

Webinaria:
Datacomp Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468
Tel.: 12 412-99-77, wew. 24
E-mail:
biuro@cadworx.pl
serwis@cadworx.pl


Partner na rynek Czech i Słowacji

Ing. Michal Mihálik

www.cadvision.sk

tel.: +421 910 4477 839

email: michal.mihalik@cadvision.sk

Rzetelna Firma title=