Czech Republic Slovakia

CADWorx - projektowanie instalacji przemysłowych

Filmowe prezentacje systemu Intergraph CAS CADWorx

Zobacz niesamowitą animację projektu i pokaż swoim klientom co można zrobić w CADWorx

CADWorx Plant, CAESAR II i PV Elite współpracują ze sobą perfekcyjnie

Zmiany w projekcie łatwe i wielowariantowe

Nowy CAESAR II 2014 (wersja 7.0)

CAESAR II

 

Teraz analiza modeli instalacji rurociągowych stanie się jeszcze prostsza i szybsza. Najnowsze aktualizacje międzynarodowych kodów obliczeniowych, oraz baz danych materiałowych znacznie wpływają na bezpieczeństwo i żywotność projektowanych instalacji. Poniżej wyszczególniono wprowadzone ulepszenia do programu CAESAR II 2014 wersja 7.0.

Ulepszenia CAESAR II 2014:

Aktualizacja kodów i bazy danych materiałowych:

• Aktualizacja wsparcia edycji 2012 kodu ASME B31.1. Zawiera aktualizację własności materiału.

• Aktualizacja wsparcia edycji 2012 kodu ASME B31.3. Zawiera nową rozszerzoną formułę obliczeniową naprężeń z nowym SIF (Stress Intensification Factor) i indeksem współczynników.

• Aktualizacja wsparcia edycji 2013 kodu ASME B31.5.

• Aktualizacja wsparcia edycji 2012 kodu ASME B31.8.

• Zaktualizowany kod ASME B31.8. używa dwu połączonych dwukierunkowych równań naprężeń dla rur o których mowa w § 833.4. możemy określić to przy użyciu Yield Stress Criterion w ustawieniach SIF i Stresses w edytorze konfiguracji

• Aktualizacja wsparcia edycji 2012 kodu EN13480. Wśród innych zmian bierze ona pod uwagę ciśnienie na kolanach i zmiany ciśnienia na długości przy obliczeniach naprężeń.

• Zaktualizowana baza danych materiałów zgodnie z wymogami aktualizacji kodu orurowania

• Aktualizacja oceny kołnierzy przy sprawdzaniu wg EN 1092-1:2013 i ANSI B16.5 2009.

• Dodano wsparcie przy doborze kołnierzy metrycznych wg ANSI 16.5 2009

• Dodano krzywe zmęczenia jak wskazano w edycji 2013 ASME rozdział VIII, dział 2.

• Rozszerzona aktualizacja kodu ASME B31.3 i B163 do 1400F

 

Modelowanie i interfejs użytkownika:

• Załączono szybkie globalne zmiany właściwości (takich jak temperatura i ciśnienie) w oknie dialogowym Legend w modelu 3D

• Załączono komendę Distance, która mierzy odległość między dwoma punktami w modelu 3D. Polecenie to pracuje zarówno poprzez wskazanie jak i wpisanie numerów węzłów i  pozwala w szybki sposób zweryfikować model.

• Dodano nowe Global menu konfigurowania rurociągów z poleceniem blokowania – Block. To polecenie jest dostępne również w pasku narzędzi Block Operations. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego z List>Elements.

• Ulepszono Structural Steel Wizard do wyświetlania jednostek, dodano więcej ikon w pasku narzędzi, zwiększono użyteczność siatki.

• Ulepszono grafikę

• Zakończono wprowadzanie drobnych ulepszeń na podstawie opinii klientów.

 

Analiza statyczna i dynamiczna:

• Poprawiono  Static Analysis (Load Case Editor) aby automatycznie proponował Expansion (EXP) zakres naprężeń załadowanych obciążeń dla lepszego zasięgu wielu warunków pracy.

• Zapewniono użytkownikom opcję wyboru odpowiedniej temperatury dopuszczalnej Occasional (OCC) w przypadku użycia B31.3.

• Dodano wsparcie dla oceny wyboru kołnierza dla MAX i ABS kombinacji przypadków obciążeń

 

Współdziałanie:

• Dodano możliwość importowania wielu podpór o tej samej lokalizacji z interfejsu Import PCF lub Intergraph Smart 3D PCF

• Zwiększono ilość podwieszeń LISEGA LICAD w tabeli kreatora Data Export Wizard (eksport do MS Access)

 

Przetwarzanie końcowe:

• Dodano filtry wyjściowe dla kołnierzy, dzięki czemu można określić kołnierze najbardziej narażone na nadmierne naprężenia.

• Zaktualizowano widok wskaźnika faktycznych naprężeń Stress Indices (I), który jest wykorzystywany do przedłużonych i sporadycznych obciążeń statycznych dla kodu ASME B31.3.

• Zaktualizowano Generate Stress Isometrics (CAESAR II moduł Isogen) wraz z  I-Configure 2014 (5.0).

 

Dokumentacja/Pomoc:

• Zaktualizowano Quick Reference Guide o informacje i dane wszystkich zaktualizowanych kodów w CAESAR II 2014.

• Zaktualizowano klawisz pomocy F1 o Static Output Processor.

 

Zmiany techniczne w CAESAR II 2014

Poniższe techniczne zmiany wprowadzone w tej wersji, które mogą mieć wpływ na wyniki obliczeń:

• Dodano nowe równanie do obliczania wzrostu naprężeń w przypadku nowego SIF i wartości współczynników dla wsparcia edycji 2012 kodu ASME B31.3

• Przypisano ciśnienie na kolanach usztywnionych i zmiany ciśnienia na długości przy obliczeniach naprężeń, wśród innych zmian wspierających edycje 2012 kodu EN 13480.

• Zaktualizowano minimalną grubość ścianki formuły dla ASME B31.8 rozdział VIII przy rozważaniu podłużnych połączeń (używając okna wejściowego Eff)

• Zaktualizowano interpretacje kodu ASME B31.8 aby użyć jednego z dwóch połączonych dwukierunkowych równań naprężeń dla rurociągów o których mowa w § 833.4, zamiast korzystania z maksymalnie dwóch. Można określić to za pomocą Yield Stress Criterion ustawiając konfigurację sekcji SIFs and Stresses w edytorze Configuration Editor.

• Zmieniono kalkulację SIF w warunkach niekorozyjnych kiedy jest wybrany kod rurociągu CODETI w oparciu o French Code Committee.

• Zmieniono Static Analysis (Load Case Editor) aby automatycznie proponował Expansion (EXP) zakres naprężeń załadowanych obciążeń dla lepszego zasięgu wielu warunków pracy.

• Zapewniono użytkownikom opcję wyboru odpowiedniej temperatury dopuszczalnej Occasional (OCC) w przypadku użycia B31.3.

• Dodano wsparcie dla oceny wyboru kołnierza dla MAX i ABS kombinacji przypadków obciążeń.

• Rozwiązano problem w Structural Input gdzie oprogramowanie nie przetwarzało wartości UNIF jako mnożników grawitacyjnych (G loads) po dodaniu polecenia GLOAD od strumienia wejściowego.

 

Rewizje dla CAESAR II 2014

Następujące zmiany (poprawki) zostały wykonane w tym wydaniu:

Kody rurociągów, obliczeń i aktualizacja bazy danych materiałów

• Zaktualizowano minimalną grubość ścianki formuły dla ASME B31.8 rozdział VIII przy rozważaniu podłużnych połączeń (używając okna wejściowego Eff). (TR-TX-8563)

• Ulepszono oprogramowanie o wyświetlanie wykresu zmęczenia w cyklu życia modelu. (TR-TX-8608)

• Poprawiono obliczenia SIF w warunkach niekorozyjnych kiedy jest wybrany kod rurociągu CODETI w oparciu o French Code Committee. (TR-TX-8693)

• Dodano wartości współczynników rozszerzalności cieplnej dla materiałów A333 7 dla kodu ASME B31.3. (TR-TX-3710)

• Rozwiązano problem w Structural Input gdzie oprogramowanie nie przetwarzało wartości UNIF jako mnożników grawitacyjnych (G loads) po dodaniu polecenia GLOAD do strumienia wejściowego. Oprogramowanie wykorzystuje wartość mnożnika grawitacyjnego (G load) dla wszystkich wartości UNIF po dodaniu polecenia GLOAD do strumienia wejściowego. (TX-TR-9573).

 

Modelowanie i interfejs użytkownika

• Zakończono wiele drobnych ulepszeń użyteczności na podstawie opinii klientów. ( CR-TX-8352, TR-TX-9155)

– zaktualizowano w oprogramowaniu zapis zmian ustawień (pasek narzędzi, listy, okna dialogowe) po zamknięciu modułu wejściowego bez analizy pliku

– ulepszono oprogramowanie o wyświetlanie cykli zmęczenia

– poprawiono widok list pokazujących jednostki ciśnienia dla oceny kołnierzy zamiast jednostek naprężenia

– poprawiono tekst w różnych dymkach pomocy

– zmieniono aby oprogramowanie nie wyświetlało domyślnie dymków pomocy w modelu. Można włączyć podpowiedzi w modelu 3D klikając prawym klawiszem i wybierając  Show Tooltips

– zwiększono ilość pamięci domyślnej używaną przez edytor konfiguracji z 12 do 32 MB

– zmieniono wartość domyślną w oknie dialogowym Block Rotate na About Y-axis (dawniej było About X-axis).

• Rozwiązano problem z Reset Toolbar Layout opcją Tools z menu okna dialogowego Classic Piping Input. (TR-TX-4761)

 

Współdziałanie

• Rozwiązano problem podczas konwertowania PDS neutralnego pliku do pliku wejściowego CAESAR II który angażuje plik przydziału pamięci. (TR-TX-5254, DM-TX-8978)

 

Grafika

• Rozwiązano problem, że w programie nie wyświetlały się długości w modelu 3D przy użyciu widoku Line Drawing na wejściu rurociągów. (TR-TX-1267)

• Naprawiono problem gdzie oprogramowanie w sposób niezgodny obsługiwało niektóre ustawienia grafiki. (TR-TX-5631)

• Naprawiono problem gdzie opcja Show Node Numbers nie działała podczas wyświetlania tylko podpory, tylko wieszaków, lub tylko utwierdzenia w modelu. (TR-TX-8695)

• Rozwiązano problem z funkcją widoczności grafiki Range gdy nie pracowała w widoku Line Drawing wewnątrz modelu 3D. (TR-TX-5187)

• Rozwiązano problem gdy długości elementów nie były widoczne w Generate Stress Isometrics (CAESAR II moduł Isogen). (TR-TX-5169)

• Naprawiono problem Generate Stress Isometrics (CAESAR II moduł Isogen) gdy program nie czyścił adnotacji dodanych do modelu po wyborze StressIso>Reset Annotation, chyba że zamknęło się model i ponownie otwarto. (TR-TX-5209)

• Ulepszono polecenie File>Save as Graphics Image zapisu legendy Plot Settings w modelu 3D. Wcześniej program zapisywał tylko model 3D bez legendy która wskazywała co różne kolory oznaczają w modelu. (TX-TR-8553)

• Powiększono kompas 3D Compass (oś) aby łatwiej go było zobaczyć w wydrukowanych raportach. (CR-TX-8580)

 

Ogólnie w CAESAR II

• Rozwiązano kilka problemów z niedawnymi opcjami w menu CAESAR II. Zsynchronizowano również najnowszą listę opcji pomiędzy różnymi modułami. (TR-TX-8871)

• Dodano bardziej opisowe ostrzeżenie dla błędu Error 355. (TR-TX-9080)

 

Dokumentacja/Pomoc

• Dokonano przeglądu i aktualizacji Tip of the Day o nowe wskazówki i usunięto nieaktualne informacje. (TR-TX-3098)

• Usunięto odniesienie do ujemnych wartości wytrzymałościowych przy dwuliniowych utwierdzeniach w podręczniku User’s Guide. (CR-TX-8698)

 

 

Webinaria:
Datacomp Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468
Tel.: 12 412-99-77, wew. 24
E-mail:
biuro@cadworx.pl
serwis@cadworx.pl


Partner na rynek Czech i Słowacji

Ing. Michal Mihálik

www.cadvision.sk

tel.: +421 910 4477 839

email: michal.mihalik@cadvision.sk

Rzetelna Firma title=