Czech Republic Slovakia

CADWorx - projektowanie instalacji przemysłowych

Filmowe prezentacje systemu Intergraph CAS CADWorx

Zobacz niesamowitą animację projektu i pokaż swoim klientom co można zrobić w CADWorx

CADWorx Plant, CAESAR II i PV Elite współpracują ze sobą perfekcyjnie

Zmiany w projekcie łatwe i wielowariantowe

Hot Fix 1 dla CADWorx 2014 SP 1

Cadworx

Firma Datacomp – autoryzowany przedstawiciel Intergraph na terenie Polski, Czech oraz Słowacji informuje o wydaniu  o wydaniu łatki Hot Fix 1 dla CADWorx 2014 SP1. Najważniejsze uaktualnienia to:

  • poprawienie działania komendy „Chagne Spec”

Polecenie „Change Spec” zostało rozbudowane o możliwość wielokrotnego wyboru komponentów z listy, dla danej specyfikacji.

  • poprawa wyświetlania okna tekstu w ISOGEN

Podczas wpisywanie tekstu w właściwościach ISOGEN, zdarzało się iż był on niepoprawianie wyświetlany na rysunku. Program obecnie wyświetla tekst i geometrie bez błędów.

  •  poprawione zostały właściwości SKEY dla połączeń typu Stub-end

Połączenia typu wcześniej posiadały błędnie przypisaną wartość SKEY, co powodowało podwójne wyświetlanie symbolu flanszy w rysunkach ISOGEN. Od teraz właściwości SKEY zostały domyślenie zmodyfikowane tak, aby symbol flanszy był wyświetlany jako pojedynczy.

  • poprawka w bibliotece kolan

W Edytorze Specyfikacji niektóre kolana posiadały nieoprawną długość bądź kąt. Program teraz wyświetla długie łuki w kolanach ,jeśli kąt jest większy lub równy 1,5 wartości nominalnej, krótkie łuki wyświetlane są jeśli wartość kąta jest mniejsza lub równa 1,5 wartości nominalnej.

  • poprawka ciągłości wyświetlania w ISOGEN

Niektóre elementy w ISOGEN wyświetlały się tak, że zgłaszany był błąd nieciągłości systemu rurowego. W aktualizacji zostało to naprawione.

  • poprawka wyświetlania podpór rurociągów

Program nie wyświetlał podpór rurociągów na rysunku 2D (komenda 2DREP) w obszarze papieru, obecnie problem ten już nie występuje Zachęcamy wszystkich użytkowników do poprania Hot Fix 1 bezpośrednio z serwisu eCustomer (link: https://crmweb.intergraph.com/ )

Webinaria:
Datacomp Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468
Tel.: 12 412-99-77, wew. 24
E-mail:
biuro@cadworx.pl
serwis@cadworx.pl


Partner na rynek Czech i Słowacji

Ing. Michal Mihálik

www.cadvision.sk

tel.: +421 910 4477 839

email: michal.mihalik@cadvision.sk

Rzetelna Firma title=